mei
19

Veelgestelde vragen over het Coronavirus en (de maatregelen bij) HSC Hermes

Nieuws

Veelgestelde vragen over het Coronavirus en (de maatregelen bij) HSC Hermes

Het bestuur en de vrijwilligers van HSC Hermes ontvangen veel vragen over de gevolgen van het Coronavirus voor de hockeysport en de richtlijnen en maatregelen die gelden.
Middels dit overzicht van veel gestelde vragen hoopt het bestuur van HSC Hermes meer duidelijkheid te verschaffen in deze gevolgen, richtlijnen en maatregelen en alle uitzonderingen. Mocht uw vraag niet beantwoord worden door een van onderstaande antwoorden dan kunt u deze vraag aan ons stellen per mail:
Het bestuur van HSC Hermes volgt te allen tijde de richtlijnen van de overheid en veiligheidsregio's, het RIVM en de landelijke hockeybond (KNHB).

Veelgestelde vragen

Accommodatie

Personen met een specifieke functie bij de sportactiviteiten mogen aanwezig zijn op het sportcomplex. Hieronder vallen kaderleden, officials, vrijwilligers, trainers/coaches en medewerkers.
Het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training of oefenwedstrijd).
Iedereen moet na het uitvoeren van de functie de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
De terrassen op sportlocaties mogen vanaf 19 mei weer open, tussen 06:00 en 20:00 uur. Hiervoor gelden allereerst dezelfde regels als op andere buitenterrassen, zoals maximaal vijftig personen per terras, maximaal twee personen aan tafel op anderhalve meter afstand, tenzij het om mensen uit hetzelfde huishouden gaat.

De sportaccommodaties (en dus ook hockeyverenigingen) zijn alleen open voor sporters en benodigde vrijwilligers. De buitenterrassen mogen (onder genoemde voorwaarden) open voor degenen die er mogen zijn. Houd er rekening mee dat sporters geacht worden om na het sporten de sportaccommodatie te verlaten. Het bestuur van HSC Hermes heeft hierom de afweging gemaakt over het wel of niet open stellen van het buitenterras en of daarbij de geldende horeca regels kunnen worden toegepast en uitgevoerd. Het bestuur acht dit goed mogelijk en uitvoerbaar en heeft besloten het terras weer open te stellen, zolang leden/gebruikers van het terras zich hierbij aan de regels houden en hierbij hun gezond verstand gebruiken!
Nee, de kantine van HSC Hermes is, volgens de richtlijnen en maatregelen van de overheid, gesloten. De ruimte is fysiek afgesloten en het is dus niet mogelijk daar plaats te nemen en het is ook niet mogelijk consumpties (eten of drinken) te verkrijgen en nuttigen.
Zie het hoofdstuk over de mondkapjesplicht - klik hier
Nee, ook de kleedkamers en douches van HSC Hermes mogen niet meer gebruikt worden.
Nee. Het is niet mogelijk bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Ook in die situatie moet de vereniging zich houden aan de voorschriften.
Ja, er is toegang tot de nodige materialen voor een blessure. De keuken van HSC Hermes is toegankelijk voor trainers (dus niet voor spelers). In de keuken van HSC Hermes staat een koel-vriescombinatie waarin ice-/cold-packs liggen. Achter de bar van HSC Hermes, welke bereikbaar is vanuit de keuken, liggen EHBO-kisten. Mocht een EAD nodig zijn, dan is deze te vinden in de gang van het clubhuis, nog voor het betreden van de keuken (tegenover de keukendeur).
Er is geen bewijs dat het coronavirus zich verspreidt via water. Op de website van de Unie van Waterschappen kun je lezen dat het RIVM en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dit bevestigen. Het virus wordt vooral verspreid door hoesten, niezen of praten. Ook bij eerdere virussen, zoals het besmettelijke noro-virus, heeft besmetting nooit via water plaatsgevonden.
De berichtgeving enige tijd geleden in de media waarin werd aangegeven dat het coronavirus was aangetroffen in rioolwater, betrof een test vóór de zuivering van het rioolwater. Er bleek geen positieve test te zijn op rioolwater ná zuivering (ook niet als het voor zuivering wel positief getest was). Het geloosde rioolwater bevatte niet detecteerbaar virusmateriaal. Als rioolwater geloosd wordt op open water (en later wellicht in sloten terecht komt) is het bovendien nog eens zeer sterk verdund.

Mondkapjesplicht

Vanaf 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties.
Tijdens het sporten in een binnensportaccommodatie is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.
Boete/straf voor niet dragen mondkapje
Indien u(w kind) geen mondkapje draagt op het moment dat van hem/haar gevraagd wordt of dit, volgens de mondkapjesplicht, verplicht is, kan u(w kind) de toegang tot de training en de volgende training(en) ontzegd worden. Mocht het zelfs zo zijn dat er een boete wordt uitgeschreven dan is deze geheel voor eigen rekening.
Nee.
Nee. Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag je alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Mondkapjes moeten goed op je gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

Toeschouwers

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken en dit geldt ook voor alle anderen die willen kijken.
Ja, dat mag. Maar weeg belang en risico hierin goed tegen elkaar af. Geblesseerden horen bij een team maar het is wel een contactmoment met ook persoonlijke verplaatsing en vollere auto’s als gevolg. Ook geldt continue de 1,5 meter voor een niet spelend teamlid.
Ja, u mag dan blijven kijken. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Zorg er wel voor dat het aantal rijouders wordt beperkt tot dat wat nodig is om naar de wedstrijd te komen!

Regels bij gastclub uitwedstrijd

Als ouder bent u er uiteraard zelf voor verantwoordelijk u bij de gastclub (de club die u ontvangt voor de uitwedstrijd) aan de daar geldende richtlijnen en regels te houden. U kunt hiervoor terecht op de website van de club, welke u voorafgaand aan uw bezoek kunt bezoeken, en op locatie wordt de regelgeving vaak bekend gemaakt.
Nee, u mag niet blijven kijken. Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
Nee, zij mogen niet blijven kijken. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel als mogelijk de sportaccommodatie/-locatie verlaten.

Protocol, richtlijnen en maatregelen bij HSC Hermes

Elke speler is verplicht zich aan- of af te melden voor elke training en wedstrijd van zijn of haar team.
HSC Hermes beschikt slechts over 1 hockeyveld welke is gevestigd op een gedeeld sportpark ("De Linie"). Hoewel er (nog) geen maximum aantal geldt voor het aantal spelers op een veld heeft het bestuur van HSC Hermes besloten dat alle leden verplicht zijn zich aan- en af te melden voor trainingen en wedstrijden. Trainers en coaches van de teams hebben inzicht in de aan- en afmeldingen en kunnen zo hun training of schema aanpassen om het risico op besmetting te minimaliseren. Zonder dat een trainer of coach weet wie en hoeveel spelers er aanwezig zijn is deze afweging moeilijker voor de trainer en/of coach.
Dit kan elk team gemakkelijk organiseren via LISA. Elke speler en iedere teamondersteuning heeft toegang tot zowel de LISA app als de LISA online omgeving. Via LISA kan elke speler voor iedere training en wedstrijd zijn of haar aanwezigheid aangeven middels een vinkje en zijn of haar afwezigheid via een kruisje - 2 keer tikken en klaar!
Elke bezoeker van HSC Hermes is verplicht zijn of haar bezoek te registreren waarbij voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer worden doorgegeven.
HSC Hermes is verplicht een registratie bij te houden van alle bezoekers. Deze registratie is belangrijk voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. Er wordt alles aan gedaan om besmetting te voorkomen en risico's te minimaliseren maar als er, om welke reden dan ook, toch een bron- en contactonderzoek moet plaatsvinden kan HSC Hermes hierbij ondersteunen.
LET OP! Dit geldt dus voor alle spelers en teambegeleiding! Anderen zijn niet op het terrein toegestaan.

Hoe registreren?

U kunt gemakkelijk registreren door voorafgaand aan uw bezoek naar www.hschermes.nl/registratie te gaan of door voor de ingang van het clubhuis van HSC Hermes de QR-code op de poster te scannen.
Ja, dat moet. Voor de aanmelding voor de training en wedstrijd en de registratie van uw bezoek worden verschillende systemen gebruikt. Het is helaas niet zo dat een aanmelding zorgt voor een automatische registratie van uw bezoek. En daarom moet u aan beiden voldoen.
Aanmelden gaat gemakkelijk via de LISA app of LISA online omgeving (via de website van HSC Hermes). En registreren gaat gemakkelijk voorafgaand aan uw bezoek via www.hschermes.nl/registratie of door voor de ingang van het clubhuis van HSC Hermes de QR-code op de poster te scannen.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 jaar wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassenen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten.
Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.
Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.
Voor meer informatie, check het sportprotocol volgens de KNHB.
De grenzen zijn hard gesteld door het RIVM en het RIVM bepaalt de maatregelen op basis van deze categorieën:
 • Kinderen tot 12 jaar;
 • Kinderen vanaf 12 tot en met 17 jaar;
 • Jong volwassenen vanaf 18 jaar tot en met 26 jaar;
 • Vowassenen vanaf 27 jaar en ouder;
Neem deze categorieën goed in u op en ben er zeker van dat u het verschil tussen 'tot' en 'tot en met' goed heeft opgemerkt. Is uw kind bijvoorbeeld 12 jaar oud, dan valt hij/zij dus in de tweede categorie (Kinderen vanaf 12 tot en met 17 jaar) en niet de eerste categorie (Kinderen tot 12 jaar jaar). In communicatie van de verschillende media wil hier nog wel eens verschil in zitten wat kan zorgen voor onduidelijkheid.
Neem altijd de aanvullende bepalingen in het sportprotocol in acht!
Het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op de buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.
Ja, dat mag. Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. De speler moet ook thuisblijven als hij of zij bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.
Per trainingsdag zijn er 'trainingspakketten' voorbereid. Deze trainingspakketten bestaan uit een set ballen en pionnen en kunnen door de trainers uit het clubhuis worden gehaald. Na gebruik van het trainingspakket wordt het gehele pakket door de trainers gedesinfecteerd, met door de club beschikbaar gesteld desinfectiemiddel, en teruggeplaatst in de locker van de desbetreffende trainingsdag, waarna de locker wordt afgesloten. Zo blijft het trainingspakket een week lang in de locker en kan het desinfectiemiddel een hele week lang werken en kan een week later het materiaal weer veilig gebruikt worden.
Voor de wedstrijden geldt vrijwel hetzelfde. Het 'wedstrijdpakket' bestaat uit doelnetten (incl. bevestigingsmateriaal) en corner-vlaggen, is beschikbaar in het clubhuis en wordt na gebruik direct gedesinfecteerd.
Hiermee voldoet HSC Hermes volledig aan alle richtlijnen en regelgeving. In het algemeen sportprotocol is de volgende passage opgenomen: zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes)De rijksoverheid geeft in andere woorden hetzelfde advies: Het is belangrijk sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Ook het RIVM geeft aan dat gebruikelijk onderhoud van materiaal voldoende is.
Bij het betreden én verlaten van het veld én het clubhuis van HSC Hermes worden de handen, verplicht(!), gedesinfecteerd. Hiervoor stelt HSC Hermes flacons met desinfectiemiddel voor de handen beschikbaar.
We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen.
Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.
Ja, (oefen)wedstrijden en (oefen)toernooien zijn toegestaan, maar er mag geen publiek bij aanwezig zijn.
Het advies van de KNHB is echter voorzichtig te zijn met het organiseren van (oefen)toernooien. Het clubhuis is gesloten dus dat betekent dat alle deelnemers tussen de wedstrijden door buiten moeten wachten en geen gebruik kunnen maken van (de faciliteiten van) het clubhuis. Bovendien moeten we allemaal onze reisbewegingen zoveel mogelijk beperken. Wil je een (oefen)toernooi organiseren, stem dit dan altijd af met de plaatselijke handhavers.

(Competitie)wedstrijden

Informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeycompetitie vind je in het artikel Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden. Hier vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen over de reguliere competitie, zaalhockey en het gebruik van velden in de winterperiode.
Op 23 februari gaf de KNHB in dit kennisartikel een update over de stand van zaken met betrekking tot de hervatting van de competities.
Deze wedstrijden worden uitgesteld en verplaatst naar inhaaldata. Uiteraard zijn overheidsrichtlijnen geldend en kan een team dit niet worden aangerekend. De KNHB streeft ernaar om dan na de lockdown alsnog de gemiste wedstrijden in te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de KNHB met de verenigingen bekijken hoe toch tot een fair besluit kan worden gekomen.
Een tijdelijke of definitieve stop wegens het coronavirus kan ook komend seizoen niet worden uitgesloten. Ook kan niet worden uitgesloten dat er op individueel niveau wedstrijden worden afgelast b.v. door een verplichte quarantaine voor het gehele team. De KNHB gaat als volgt om met tijdelijke stops en afgelaste wedstrijden:

Alle competities behoudens de Hoofdklasse:

 • De KNHB streeft ernaar om alle geplande wedstrijden te spelen;
 • Wedstrijden die individueel of wegens een tijdelijke stop worden afgelast, worden zodra dat mogelijk is opnieuw ingepland. Daarbij houden we uiteraard rekening met eventuele quarantaine periodes. De KNHB zal in eerste instantie gebruik maken van de geplande inhaaldagen maar kan ook, indien dit van belang is voor het verloop van de competitie, besluiten op andere momenten wedstrijden in te plannen;
 • Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan de KNHB besluiten eventuele play-offs en kampioenschappen te laten vervallen en/of de competities te verlengen tot de start van de eerste zomervakanties (10 juli 2021);
 • Zodra de KNHB voorziet dat de competities niet meer volledig kunnen worden uitgespeeld, dan kan de KNHB het competitieformat aanpassen;
 • Indien de competities definitief, op basis van beslissingen van de overheid, moeten worden stilgelegd, dan heeft de KNHB aanvullende bepalingen opgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties.
Het seizoen loopt tot de start van de zomervakanties van 2021 (10 juli 2021). Indien noodzakelijk zal de KNHB deze gehele periode gebruiken om competities af te ronden. Als, zoals tijdens het afgelopen seizoen 2019-2020, op een bepaald moment blijkt dat de competities naar aller waarschijnlijkheid niet kunnen worden afgerond, dan zal de KNHB eerder het besluit nemen competities te beëindigen.
De KNHB doet er alles aan om alle wedstrijden te gaan spelen (zie vraag ‘Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?’). Als dat niet kan zal de KNHB overgaan tot aanpassing van het competitieformat (zie vraag ‘Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?’). Mocht het ondanks dit alles niet mogelijk zijn om competities uit te spelen, dan heeft de KNHB vastgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties:
Mocht een competitie worden stilgelegd en definitief niet kunnen worden uitgespeeld, dan zijn er drie opties:
 1. Minimaal 75%* van alle wedstrijden in een geplande competitie is gespeeld. Op dat moment wordt de actuele stand gebruikt om tot een eindrangschikking te komen. De ranglijst wordt dan nog steeds op basis van het Bondsreglement bepaald maar dan op basis van gemiddelden. Nummer 1 is diegene met het hoogste aantal gemiddelde punten etc.;
 2. Alle teams hebben reeds één of twéé (in competities die 3x tegen elkaar spelen) keer tegen elkaar gespeeld. De stand na zo’n volledige ronde wordt gebruikt als eindstand van de competitie en beslist het kampioenschap en promotie of degradatie;
 3. Mochten nog niet alle teams één keer tegen elkaar hebben gespeeld**, dan wordt de competitie als beëindigd beschouwd en volgt er géén promotie of degradatie en benoeming van een kampioen. Teams worden in het nieuwe seizoen in dezelfde klasse ingedeeld;
* afronden op gehele getallen naar beneden
** Bij twee op elkaar aansluitende niveaus kan het voorkomen dat voor de ene competitie wel een eindstand kan worden vastgesteld en voor de andere niet. Als hierdoor problemen ontstaan over promotie en degradatie dan wordt alsnog de stand gebruikt van de niet uitgespeelde poule.
Voorbeeld: In de Hoofdklasse zijn 12 rondes gespeeld, in de Promotieklasse 10. Dit betekent dat op basis van de stand na 11 wedstrijden wel een team degradeert uit de Hoofdklasse maar niemand promoveert uit de Promotieklasse. In die situatie zal de nummer 1 van de Promotieklasse op dat moment toch promoveren. Indien er door de teams een verschillende aantal wedstrijden in die poule is gespeeld, dan wordt gekeken naar gemiddelden om dit besluit te nemen.
Dit is een lastige vraag aangezien er vele casussen te bedenken zijn waarbij iedere keer een specifiek antwoord zal gelden. De KNHB hanteert als uitgangspunt deze beslissingsboom:
 • Meer dan 75% van de competitie is gespeeld. De eindstand wordt dan opgemaakt op basis van de reguliere regels, op basis van gemiddelden. Ten eerste geldt dan het gemiddeld aantal wedstrijdpunten, ten tweede het gemiddeld aantal gewonnen wedstrijden etc.;
 • Elk team in de competitie heeft al een keer tegen alle andere tegenstanders gespeeld. De eindstand wordt dan opgemaakt op basis van de stand nadat elk team elkaar één keer heeft ontmoet;
 • De teams hebben elkaar nog niet allemaal één keer gezien. De competitie wordt als niet uitgespeeld beschouwd tenzij de KNHB op basis van de situatie op dat moment besluit dat de competitie toch zo kan worden beschouwd. Indien nodig zal de KNHB besluiten hoe wordt omgegaan met plaatsing voor de vervolgcompetities of het nieuwe seizoen. Daarbij kan de stand tot moment van beëindigen als richting worden gebruikt voor hun beslissing.

Wat te doen bij besmetting?

In het geval van een positieve test in uw team schakelt (de familie van) de besmette speler zo snel mogelijk met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek, zoals de teamgenoten van de speler.
Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.
Daarbij geldt: safety first, neem uw verantwoordelijkheid! Als u dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon dat hij of zij in quarantaine gaat voor de duur die de overheid voorschrijft!
De GGD zal op basis van bron en contactonderzoek de besmette speler aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!
Mocht uw vraag niet beantwoord zijn door een van de antwoorden, dan kunt u deze vraag aan ons stellen per e-mail:
Maakt u gebruik van de LISA app om deze veelgestelde vragen te bekijken en kunt u niet alle antwoorden goed lezen? Dan kun u deze pagina het beste openen via onze website. Daar vindt u ook deze veelgestelde vragen.