nov
18

SAVE THE DATE-Voor álle leden!

Nieuws De beste stuurlui...

Het bestuur en de commissies doen hun uiterste best om onze prachtige club gezellig, toegankelijk en (financieel) gezond te houden.
In de wandelgangen krijgen we veel input waar we erg blij mee zijn.

Op 7 december vanaf 19.30 uur is de Algemene Leden Vergadering.

De ervaring leert dat de opkomst tijdens de ALV's doorgaans mager is en dat terwijl dit hét moment is om met iedereen van gedachten te wisselen.
Wij nodigen alle (ouders/ verzorgers van) leden dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Zien we jullie dan?

Agenda concept:
 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV 22 juni 2022
 3. Terugblik secretaris 21-22
 4. Financiën
  '21-'22 resultaat
  Verslag kascontrole commissie
  '22-'23 begroting (en verder)
 5. Rooster van aftreden
 6. Verslag commissies
 7. Rondvraag
 8. Sluiting/ borrel
Bestuur HSC Hermes


 

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws?