Organisatie

Dagelijks Bestuur
Tim Petter Voorzitter (VZ)
Christof Pex Vicevoorzitter (VICE)
Ron Scheephorst Secretaris (SECR)
Vacature Penningmeester (PENN) Met meer dan 100 leden is het belangrijk dat de geldstromen binnen de vereniging goed georganiseerd zijn en dat bovenal de vereniging financieel gezond is. De Penningmeester ziet hierop toe. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie ofwel alle inkomende en uitgaande betalingen van de vereniging. Je zorgt ervoor dat betalingen aan de club netjes worden ontvangen en dat de rekeningen van club tijdig worden betaald.Je houdt scherp zicht in de financiele cijfers en toestand van de club en stelt zo nu en dan financiële verslagen en overzichten op. Als Penningmeester heb je een sleutelpositie binnen de vereniging en ben je onderdeel van het (Dagelijks) bestuur. Je bent de schatbewaarder en het financiële opperhoofd. Kortom, een zeer belangrijke en verantwoordelijke functie.

Plek in vereniging:
Je legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur (DB)( voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester) waar je tevens ook onderdeel van bent. Onder Penningmeester vallen nog drie andere functies; Coordinator FInancien Vrijwilligers, Coordinator Financien Commissies en Coordinator Financien Reisgeld.

Functie inhoud - taken en verantwoordelijkheden als Penningmeester
- Verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren-en crediteuren facturen, debiteurenbeheer en crediteurenbeheer etc.);
- Het innen van contributie van de leden (o.a leden facturatie en aanlevering incasso via LISA (ons ledenadministratiesysteem));
- Het verrichten en ontvangen van betalingen;
- Beoordelen van declaraties en betalen van crediteuren betalen;
- Controle op inkomsten en uitgaven gedurende het seizoen inclusief het opstellen van financiële overzichten;
- Verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies (o.a zaalhuur, sportsubsidie, etc.);
- Het opstellen en bewaken van de begroting, het jaarverslag, budgetten en verkoopfacturen - zoals verhuur en sponsoring;
- Het begeleiden en voorbereiden van de stukken voor de kascontrole commissie;
- Verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de verzekeringen;
- Bijwonen van bestuursvergaderingen (1x per maand) en het toelichten van de financiën op de ALV 2 x per seizoen.

Gebruikte boekhoudprogramma’s zijn Twinfield en Basecone.

Tijdsbesteding
8 tot 10 uur aan einde én aan begin van het seizoen.
Daarna wekelijks gemiddeld 2 tot 3 uur afhankelijk van vergaderingen, activiteiten en inkomende mail. Extra tijdsbesteding in het najaar mogelijk door controle door KasControle Commissie (KCC), opstellen van het jaarverslag en de begroting voor het volgende boekjaar.
Bekijk
 
Algemeen Bestuur
Marcel Gossler Commissaris Technische Commissie (CTC)
Maurice Elema Commissaris Bar Commissie (CBC)
Dave Manse Commissaris Accommodatie Commissie (CAC)
Christof Pex Commissaris Sponsor Commissie (CSC)
Dave Manse Commissaris Materiaal Commissie (CMC)
Vacature Commissaris Communicatie Commissie (CCC) Bekijk
Penny Raadgers Commissaris Werving & Binding Commissie (CWC)
 
Secretaris & ondersteuning
Ron Scheephorst Coördinator Ondersteuning: Ledenzaken (COL)
Vacature Coördinator Ondersteuning: Vrijwilligerszaken (COV) Bekijk
Vacature Coördinator Ondersteuning: Medische Zaken (COM) Bekijk
Vertrouwenscommissie (VCC)
Melissa Boerwinkel Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
 
Penningmeester & ondersteuning
Vacature Coördinator Financiën: Commissies (CFC) Bekijk
Jet Kraak Coördinator Financiën: Reisgeld (CFR)
Vacature Coördinator Financiën: Vrijwilligers (CFV) Bekijk
Kascontrolecommissie (KCC)
Bram Mooij Lid
Sophie Manse Lid
 
Technische Commissie
Marcel Gossler Commissaris Technische Commissie (CTC)
Hockey Support
Vacature Coördinator TC: Hockey Support (CTH) Bekijk
Madelon Manse Hoofdtrainer
Udo de Jong Scheidsrechter Coördinator
Vacature Aanspreekpunt Coaches Bekijk
Hans Peter Tacx Wedstrijd Secretaris
Vacature Zaalhockey Coördinator De Coördinator Zaalhockey is verantwoordelijk voor alle hockey technische zaken tijdens het zaalseizoen. Je zorgt voor het regelen van voldoende zaalcapaciteit en werkt samen met andere lijncoordinatoren om het zaalhockey seizoen in de juiste banen te begeleiden. Je zorgt er onder andere voor dat er zaaltrainingen plaatsvinden en dat er zaalwedstrijden gespeeld kunnen worden. Daarnaast ben je het aanspreekpunt binnen de vereniging voor alle zaken omtrent zaalhockey en voor de KNHB.
Als Coördinator Zaalhockey werk je samen met de Zaal Ondersteuning. Daarnaast ben je onderdeel van de Technische Commissie (TC) en val je direct onder de Commissaris Technische Commissie. Als Coördinator Zaalhockey werk je samen met andere commissieleden uit de TC zoals de scheidsrechterscommissie, coachesHoofdcoach en hoofdtrainer.

Functie-inhoud - Taken en verantwoordelijkheden als Coördinator zaalhockey:
- Het actief zoeken naar beschikbare zaalruimte passend bij de benodigde capaciteit;
- Coördineren beschikbaarheid zalen;
- Het opgeven en inschrijven van zaalteams bij de KNHB;
- Coördineren van de zaalwacht en openen en sluiten;
- Contactpersoon en aanspreekpunt voor zaalbeheer, zaalleiding, wedstrijdtafel, andere clubs en KNHB;
- Afgelastingen doorgeven aan bezoekende clubs en/of bond;
- Het maken van zaalplanningen in samenwerking met de zaalondersteuning.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding voor de functie van Coördinator Zaalhockey bedraagt in het buiten hockeyseizoen ongeveer 1 tot 2 uur per maand voor de voorbereiding op het komende zaalhockey seizoen. Gedurende het zaalhockey seizoen zal de tijdsbesteding ongeveer tussen 1 tot 2 uur per week bedragen. Het zaalseizoen loopt van december tot en met Maart.
Bekijk
Jeugd Commissie
Vacature Coördinator TC: Jeugdcommissie (CTJ) Als Jeugd Coördinator (JC) ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig organiseren van alles wat met de jeugdteams te maken heeft (Hummeltjes en F- t/m A-teams). Daarnaast ben je het primaire aanspreekpunt van de ouders, spelers en trainers van de jeugdteams. De belangrijkste functie van JC is het opvangen en wegwijs maken van de nieuwe leden en hun ouders. Hierbij gaat het vooral om het eerste contact dat gelegd wordt met de nieuwe leden en de ouders. Je bent dus het persoonlijke visitekaartje van HSC Hermes.

Als JC ben je niet verantwoordelijk voor de inhoud van de training. De Hoofdtrainer is hier verantwoordelijk voor en de trainingen worden door de trainers zelf gegeven. Vragen m.b.t. de trainingen zullen veelal wel bij de JC terechtkomen.

De JC is onderdeel van de Technische Commissie (TC). De TC bestaat verder uit: Commissaris Technische Commissie (CTC), Hoofdtrainer (HT), Wedstrijdsecretaris (WS) en Scheidsrechterscommissie (SC).

Functie Inhoud - Taken en verantwoordelijkheden als Jeugd Coördinator:
- Opvangen van nieuwe leden en ouders;
- Trainingsuren van jeugdtrainers inventariseren en doorsturen naar penningmeester;
- Vragen en/of bijzonderheden communiceren met de Hoofdtrainer en/of Commissaris Technische Commissie;
- Advies geven en meedenken aan ideeën m.b.t. de hockeyjeugd;
- Nauw contact houden met de Wervings- & Bindingscommissie;
- Clubhuis openen voor hummeltjes/F-jes training (afstemmen met hoofdtrainer).

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding voor de functie van Jeugd Coördinator bedraagt ongeveer 1 tot 2 uur in de week.
Evenementen of het bijwonen van vergaderingen kan de tijdsbesteding in de week natuurlijk verhogen.
Bekijk
Senioren Commissie
Vacature Coördinator TC: SeniorenCommissie (CTS) Bekijk
 
Bar Commissie
Maurice Elema Commissaris Bar Commissie (CBC)
Hospitality Services
Emma van Walsem Coördinator Accommodatie: Verhuur (CAV)
Emma van Walsem Coördinator Bar: Hospitality Services (CBH)
Planning & Organisatie
Vacature Coördinator Bar: Planning & Organisatie (CBP) Bekijk
Voorraadbeheer
Frederik van der Werf Coördinator Bar: Voorraadbeheer (CBV)
 
Accommodatie Commissie
Dave Manse Commissaris Accommodatie Commissie (CAC)
Onderhoudscommissie
Vacature Coördinator Accommodatie: Onderhoud (CAO) Bekijk
Vacature Lid Schoonmaak Bekijk
Toekomstvisie Commissie
Vacature Coördinator Accommodatie: Toekomstvisie (CAT) Bekijk
 
Sponsor Commissie
Christof Pex Commissaris Sponsor Commissie (CSC)
Bram Mooij Lid Account Management
 
Communicatie Commissie
Vacature Commissaris Communicatie Commissie (CCC) Bekijk
Fee Van der Wal Coördinator Communicatie: Vormgeving & Huisstijl (CCV)
Drukwerk Commissie
Quinten Mewe Coördinator Communicatie: Drukwerk (CCD)
Social Media Commissie
Penny Raadgers Coördinator Communicatie: Social Media (CCS)
Website Commissie
Christof Pex Coördinator Communicatie: Website (CCW)
Dave Manse Lid Webbeheer
Ron Scheephorst Lid Webbeheer
 
Werving & binding Commissie
Penny Raadgers Commissaris Werving & Binding Commissie (CWC)
Feesten & Activiteiten
Vacature Coördinator Evenementen: Feesten & Activiteiten (CEF) Bekijk
Vacature Lid Bekijk
Tijmen Mewe Lid
Romeck Freijer Lid
Danny Gelauf Lid
Hockey Promotie
Vacature Coördinator Evenementen: Hockey Promotie (CEP) Bekijk
Toernooien & Clinics
Vacature Coördinator Evenementen: Toernooien & Clinics (CET) Bekijk